Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter
Catera AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är öppenhet viktigt och vi vill därmed vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du beställer och köper tjänster av oss, besöker vår websida, registrerar dig som medlem eller vid andra kontakter med oss.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Vi på Catera AB arbetar löpande med integritetsfrågor och vår policy kan komma att uppdateras.

Ansvar för personuppgifter
Catera AB, Selma Lagerlöfs väg 4 261 31 Landskrona organisationsnummer 556527-2894 är ansvarig för de personuppgifter som hämtas in och behandlas av Catera AB.
Vi har vårt eget dataskyddsombud i Thanda Group. Dataskyddsombudet hanterar alla våra företag inom Thanda Group.
Dataskyddsombudet är vår kontaktperson för Datainspektionen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@catera.se. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med vår beskrivning kan du kontakta Datainspektionen. Du når Datainspektionen på deras webbplats www.datainspektionen.se

Vilka personuppgifter samlar vi på Catera in?
När du beställer mat eller tjänster av oss behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om beställd tjänst, leverans. Detta är information som vi fått från dig. Har du angivit speciella önskemål vid din beställning såsom allergier eller liknande sparas även dessa uppgifter. Alla dina köp registreras hos oss, dessa uppgifter behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla aktuell lagstiftning och myndigheter kräver av oss.

Betalningsuppgifter
Här gäller all information som vi behöver för att slutföra ett köp, betal och kreditkortsuppgifter samt faktura adresser.
Kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdatum, eller andra former av betalningar. Vi har själva inte tillgång till kreditkortsuppgifter, utan dessa hanteras av anslutna bankleverantörer. Vi hanterar betalningsinformation på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar.

Medlemskap, marknadsföring, kampanjer och tävlingar
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla information om kampanjer, lunchutskick, erbjudanden, tävlingar. Det kan ske genom e-postutskick, annonser, SMS, telefonsamtal och post. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och sociala medier. Denna kommunikation kan när som helst avslutas genom att kontakta oss på +46 (0) 418 47 40 00 eller info@catera.se

Medlemskap och prenumeration av nyhetsbrev gäller tills vidare hos oss.

Sociala medier
Varje gång du hämtar eller kommunicerar med våra sociala medier, Facebook, Instagram och delar offentligt på vårt sociala nätverk får vi tillgång till din profil och de uppgifter du tillåter nätverket att dela med oss.

Så här skyddas dina personuppgifter
Dina personuppgifter hanteras enbart av behörig personal och är enbart kopplade till deras befogenhet. Vi lagrar dina personuppgifter i vårt bokningssystem där enbart behörig personal har tillgång. Detta register uppdateras och raderas varje år.

Leverantörer och företagskunder
Leverantörer, samarbetspartners, kontaktpersoner hos våra leverantörer behandlar vi information om. Detta görs för att vi ska kunna ingå och hantera kontrakt och avtal, driva och utveckla vårt företag samt att rekrytera personal. Informationen består av företag, namn på kontaktperson, telefonnummer, e-post, befattning på företaget, deltagande vid våra arrangemang eller event. Denna information sparas så länge vi bedömer att personen och företaget är en av våra företagskontakter.

Inhämtning av personuppgifter från andra
För att kontrollera att vår information om dig stämmer kan vi jämföra dina uppgifter mot andra källor, exempel på källor är telefonkatalog, folkbokföringsregister. Kreditupplysningar kan ske och dessa kreditinformationer inhämtas från andra källor. Våra samarbetspartners och andra företag inom koncernen kan information inhämtas från när detta är lagligt och krävs för att vi ska kunna leverera den tjänst eller kommunikation med dig som vi behöver.

Utlämning av personuppgifter
Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om du inte samtyckt till detta. Undantag är om myndighetsregler eller domstol tillåter oss eller ålägger oss detta. Vår interna databehandling räknas inte som utlämning.

Cookies
Vi använde cookies på vår webbplats.
Detta för att förbättra din användarupplevelse. Catera AB kan också använda sig av tredje parts cookies. Om du vill undvika att vår webbplats placerar cookies i din dator kan du avaktivera cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter
Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade på dig. Vi kommer att vilja säkerställa din identitet innan vi lämnar ut några uppgifter. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress.
Du har rätt att begära att vi raderar alla uppgifter vi har på dig samt samtycke till medlemskap. Det kan komma att krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Har du frågor eller synpunkter på vår integritetspolicy vänligen kontakta oss på:

+46 (0)418 47 40 00

Buffé


Kalasdags? Då blir det catering såklart! Vi erbjuder flertal olika alternativ till ditt kalas eller fest.

Grilla


Beställ vår trevliga Grill eller Korvlåda för sommarens härliga fester.

Studentfest, bröllop


Studentfest, bröllop eller en picknick i parken vi har allt!